Asbestityöt

Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt

Asbesti- ja haitta-ainepurut turvallisesti

Asbestipurkutyöt ovat luvanvaraisia purkutöitä. Pro Purku Team Oy on valtuutettu asbesti- ja haitta-ainetöiden asiantuntijayritys. Tarjoamme asiakkaillemme kattavaa purkupalvelua erilaisissa saneerauskohteissa sisältäen rakennustekniset purkutyöt ja timanttityöt. Me puramme asbestin ja muut haitta-aineet luotettavasti ja turvallisuustekijät huomioiden. Purkukohteessa purettavat tilat voidaan osastoida ja alipaineistaa, jotta voidaan estää epäpuhtauksien leviäminen muihin tiloihin. Näin toimitaan kaikissa haitta-aineiden purkutöissä, kuten homesaneerauksissa ja  kreosoottipuruissa.

asbestipurku

Asbestipurku

Pro Purku Team Oy suorittaa asbestipurkuja erilaisissa saneerauskohteissa. Ennen kuin varsinainen asbestipurkutyö aloitetaan, tehdään kohteessa asbestikartoitus. Kartoitus on pohjana sekä purku- että turvallisuussuunnitelmalle työmaan osalta. Asbestipurku suoritetaan osastointimenetelmää käyttäen, jotta voidaan suojata työympäristöä ja siellä työskenteleviä työntekijöitä asbestipölyaltistumiselta.

Purkutyön jälkeen asbestijäte pakataan ja toimitetaan asianmukaiseen jätteenkäsittelylaitokseen. Sen jälkeen työmaa siivotaan ja suoritetaan vielä lainsäädäntöön perustuva ilman puhtausmittaus, ennen kuin osastointi voidaan purkaa.

Asbestipurun jälkeen käytetyt työkalut puhdistetaan huolellisesti huoltoon varatussa tilassa, jotta seuraavaan remonttikohteeseen tulee aina puhtaat työkalut ja välineistö.

purkutyöt

Muut haitta-ainepurut

Pro Purku Team Oy hoitaa kaikenlaisten haitta-aineiden purut. Muiden haitta-aineiden purkutöissä noudatetaan samanlaista huolellisuutta ja työturvallisuutta kuin asbestipurkujenkin osalta. Purkutyöt edellyttävät erilaisten suodattimien ja suojainten käyttöä sekä tilojen mahdollista osastointia.

Niinpä purkutöiden vaatima erityinen ammattitaito sekä kattava kokemus erilaisten haitta-ainepurkukohteiden toteuttamisesta korostuvat. Asbestin lisäksi esimerkiksi kreosoottipurkutyöt ja homesaneeraukset ovat kokeneiden ammattilaisten turvallisesti toteuttamia purkutöitä. Purkutöiden ammattilaisiltamme löytyy vaadittava koulutus ja kokemus. Purkutyöstä syntynyt jäte hävitetään asianmukaisella tavalla.