Purkutyöt

kokonais-ja osittaispurut sekä erikoisprojektit

suunnittelusta jätteen kierrättämiseen.

Purkutyöt vankalla osaamisella

Pro Purku Team Oy on purkutöiden ammattiosaaja. Puramme erilaisia kohteita osittaisesti ja kokonaisuuksina rakennusliike- ja taloyhtiöasiakkaillemme ja julkisen puolen rakennuttajille. Huolehdimme työskentelyn turvallisuudesta ja toteutamme purkutyöt turvallisuusmääräysten mukaisesti sovituissa aikatauluissa pysyen. Nykyaikaisella kalustollamme voimme purkaa seinät, lattiat, betoni- ja metallirakenteet.

 

 

Purkutöitä monenlaisissa kohteissa

Pro Purku Team Oy on suorittanut purkutöitä monenlaisissa kohteissa ja erikoisprojekteissa, joissa vaaditaan erityisosaamista. Asianmukaisella kalustolla ja hyvällä suunnittelulla pystymme toteuttamaan vaativia purkukohteita. Purkujätteen kierrättäminen sääntöjen mukaisesti ja oikeaa kierrätystapaa noudattaen on olennainen osa purkutyötä.

 

Saneerauskohteissa toteutetaan usein osittaisia purkutöitä. Saneerauspurkua saatetaan toteuttaa erityistä huolellisuutta vaativissa kohteissa, kuten suojelukohteissa. Tällaisissa tapauksissa purkutöiden ammattiosaaminen ja asianmukaisen, kohteeseen sopivan kaluston merkitys korostuu. Saneerauksen tarkoituksena on päivittää rakennuskohde vastaamaan nykyajan säädöksiä ja määräyksiä, ja purkutöitä tehdään usein sekä sisä- että ulkorakenteissa.

Purkutyöt nykyaikaisella kalustolla kohteen mukaan

Pro Purku Teamin rautaiset ammattilaiset huomioivat purkutyöskentelyssä kohteen yksilölliset vaatimukset ja osaavat valita sopivimmat ja kustannustehokkaimmat purkutavat eri kohteisiin. Työt suoritetaan huolellisesti työturvallisuusnäkökohdat ja viranomaisvaatimukset huomioiden.

 

Kalustomme on nykyaikainen ja hyödynnämme ajanmukaista tekniikkaa työskentelyssämme. Kehitämme jatkuvasti työtapoja ja -menetelmiämme sekä turvallisuustekijöiden että tehokkuuden parantamiseksi.